Facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทร.๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒

วัดป่าเจริญราช

ขอเชิญร่วมบุญ สมทบปัจจัยสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่ชาวไทยภูเขา ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ


ขอเชิญร่วมบุญ สมทบปัจจัยสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่ชาวไทยภูเขา ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ด้วยทางวัดป่าเจริญราช ได้ร่วมกับวัดพระธรรมจาริกบ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่(หลวงพ่ออุดม) ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ชาวไทยภูเขา ๘๙ รูปนี้ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๙-๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่พระพุทธศาสนา สู่ชาวไทยภูเขาที่อยู่ในที่ราบสูง ซึ่งขาดโอกาสในการเรียนรู้และศึกษาพระธรรมคำสอนต่างๆ ตลอดจนให้ทุกๆท่านที่ได้ร่วมโครงการ ได้เจริญศรัทธาในพระพุทธศาสนา,สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

ในการณ์นี้ โครงการยังขาดปัจจัยการดำเนินการด้านต่างๆ รวมถึงปัจจัยค่าภัตตาหาร น้ำปานะ ค่าเดินทางและอุปกรณ์สังฆภัณฑ์ต่างๆอีกพอสมควร

ทางคณะศิษย์วัดป่าฯ จึงใคร่ขอเชิญชวน บอกบุญมายังญาติธรรม สาธุชนทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนโครงการ โดยการโอนปัจจัยเข้าบัญชี...

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัส คลอง๗ 
เลขบัญชี ๒๙๑ ๒๒๓ ๙๐๙๘

และ/หรือร่วมบุญได้โดยตรงที่ วัดป่าเจริญราช/วัดพระธรรมจาริกบ้านนาเกียน

พร้อมกันนี้ทางคณะศิษย์วัดป่าฯ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาสาธุการ ต่อผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบุญและ บอกบุญต่อๆกันไป มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

หมายเหต: ภาพจากแฟ้มภาพโครงการอุปสมบทหมู่ชาวไทยภูเขา ในปี ๒๕๕๗ ณ วัดป่าเจริญราชสามารถ Inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477