Facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทร.๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒

วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช ขอเชิญร่วมทำบุญปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสงกรานต์


วัดป่าเจริญราช ขอเชิญร่วมทำบุญปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน ก่อเจดีย์ทราย ฟังธรรม ถวายผ้าป่า สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐สามารถ Inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477