โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 9 ของทุกเดือนเป็นต้นไป ทางวัดป่าเจริญราชได้เปิดให้สาธุชน บุคคลทั่วไป สามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ทุกวันตลอดทั้งเดือน โดยไม่กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติ แต่ไม่เกินครั้งละ 7  วัน โดยมีพระวิปัสสนาจารย์เมตตาให้คำแนะนำอบรมสั่งสอน ทั้งนี้ในช่วงการเข้าปฏิบัติธรรมจะต้องไม่ตรงกับช่วงการปฏิบัติธรรมแบบหมู่คณะ ซึ่งอาจมีการประกาศงดการรับล่วงหน้า โดยสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารได้ทางเว็บไซด์ และเฟสบุ๊คของทางวัด หรือสอบถามได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่อาสาผู้ดูแลโครงการ 

ลงทะเบียนได้ทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เข้าที่พักและรับประทานอาหารกลางวัน

 

โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477 
หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ 
อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) โทร.085 6664898 

หรือ Inbox สอบถามได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช