โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร

 

จัดและดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่จิตอาสาชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช โดยเปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจทั่วไป ให้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ระหว่างวันที่ 9-16 เดือนธันวาคม เป็นประจำทุกปี ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช เมตตาเป็นที่ปรึกษา และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ให้การฝึกอบรมกรรมฐานแบบเข้มข้น ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่โครงการได้โดยตรงที่ 
คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร โทร.085 1202005,

คุณอณิระ โพธินิล โทร.081 6223204,

คุณดวงกมล มณีกุล โทร. 089 2053385,

คุณธัญฑ์มรรฆศ์ สุนันท์กิ่งเพชร โทร. 081 9841920

หรือ Inbox สอบถามได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช