วัดป่าเจริญราช

Facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทร.๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒

วัดป่าเจริญราช

ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมพิธียกปราสาทเฟื้อง


ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมพิธียกปราสาทเฟื้อง
ณ วัดป่าเจริญราช 
๑๒/๑๙ หมู่ ๒ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตรงกับวันอาสาฬหบูชา เริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธียกปราสาทเฟื้อง ๑๗ ยอด
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตรราหารเพล
เวลา ๑๕.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.
เวลา ๑๕.๔๐ น. ถวายผ้าป่าสามัคคี
เวลา ๑๖.๐๐ น. เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
 สามารถ Inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477