Facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทร.๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒

วัดป่าเจริญราช

ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัย สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อโครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่า...สู่ชาวดอยปี 2560


ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัย สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อโครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่า...สู่ชาวดอยปี 2560 ทำดีถวายในหลวง" ซึ่งทางวัดป่าเจริญราช จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ โดยมีเป้าหมาย 7 หมู่บ้านรวม 296 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,156 คน.

จากการสำรวจความขาดแคลน/สิ่งของที่จำเป็นทั้งหมด
สามารถจำแนกรายละเอียดได้ทั้งสิ้น 19 รายการ ได้แก่...

1.ห้องน้ำ 30 ห้องๆละ 1,500 บาท รวม 45,000 บาท
2.ปูนตราเสือ 83 ลูกๆละ 120 บ. รวม 9,960 บ.
3.อิฐบล๊อก 200 ก้อนๆละ 6 บ. รวม 1,200 บ.
4.ท่อน้ำเหล็ก 60 ท่อนๆละ 550 บ. รวม 33,000 บ.
5.ท่อส่งน้ำ PVC 550 ท่อนๆละ 160 บ รวม 88,000 บ.
6.สังกะสี 10 ฟุต 28 แผ่นๆละ135 บ. รวม 3,780 บ.
7.ถังเก็บน้ำขนาด 150 ลิตร 88 ถังๆละ 220 บ. รวม 19,360 บ.
8.TV จอแบนขนาด 24 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่น CD 1 ชุด
9.จักรเย็บผ้า 1 เครื่อง
10.แผงโซล่าร์ 6 แผง พร้อมแบตเตอรี่ 6 ลูก 
11.มาม่า 296 แพ็คๆละ 165 บ. รวม 48,840 บ.
12.ปลากระป๋อง 296 แพ๊คละ 149 บ. รวม 44,104 บ.
13.เสื้อกันหนาว 1,156 ตัว วัดขนาดตามไซส์
14.เสื้อยืด+ กางเกง 1,156 ชุด วัดขนาดตามไซส์
15.อุปกรณ์ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน บ้านแม่แป 10,000 บ.
16.บ้านพักครูบ้านสันดอย 1 หลัง 17,075 บ.
17.ค่ารถขนส่งไปยังพื้นที่ 2 คันราคาประมาณ 50,000 บ.
18.อุปกรณ์กีฬา 7 หมู่บ้านๆละ 16,000 บ.
19.สื่อการเรียนการสอน 7 โรงเรียนๆละ 20,000 บ.

…สาธุชน ผู้สนใจร่วมบุญ บริจาคสิ่งของต่างๆ สามารถติดต่อโดยตรงที่วัดป่าเจริญราช หรือร่วมสนับสนุนโดยการโอน/สมทบปัจจัย เข้าบัญชี

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส รังสิตคลอง 7 
เลขที่บัญชี 291-223 905-6

หรือแจ้งความประสงค์/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ
คุณสุเมตต์(คุณเมตต์) 096 156 9591
คุณอณิระ (คุณระ) 081 622 3204

….และท่านผู้สนใจร่วมเดินทางไปพร้อมกับคณะ ในโครงการฯ สามารถลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ และ/หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณนิติวัชร์(คุณกาย) 062 636 3955

....กำหนดสิ้นสุดการรับสิ่งของ และรับสมัครผู้สนใจร่วมเดินทาง ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 .........

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญ และผู้ร่วมประชาสัมพันธ์ บอกบุญกันต่อๆไป มา ณ ที่นี้ด้วยครับ...

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิสามารถ Inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477