Facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทร.๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒

วัดป่าเจริญราช

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๑๐


สำหรับรุ่นที่ ๑๐/๑

ในวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  รับยุวชนอายุ ๙-๑๒ ปี   จำนวน ๑๒๐ คน   (เกิดระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ - ๑ เมษายน ๒๕๕๑)

รุ่นที่ ๑๐/๑ คลิกเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ที่นี่  (เต็มแล้วครับ)

รุ่นที่ ๑๐/๑ ตรวจสอบรายชื่อ/ผลการสมัครได้ที่นี่

 


สำหรับรุ่นที่ ๑๐/๒

ในวันที่ ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๖๐  รับยุวชนอายุ ๑๓-๑๕ ปี  จำนวน ๑๒๐ คน (เกิดระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗) รุ่นนี้ถือศีล ๘ 

รุ่นที่ ๑๐/๒ คลิกเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ที่นี่  (เต็มแล้วครับ)

รุ่นที่ ๑๐/๒ ตรวจสอบรายชื่อ/ผลการสมัครได้ที่นี่

 

เชิญเข้ามากรอกใบสมัครกันได้เลยค่ะ แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป หรือจะแจ้งผลผ่านหน้าจอตรวจสอบรายชื่อของแต่ละรุ่นนะคะ

 สามารถ Inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

เลขที่ 12/19 คลอง 11 (สายกลาง) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทรศัพท์ 0-29952112 แฟ็กซ์ 0-29952477