เสียงธรรมบรรยายในโครงการอื่นๆ

ประวัติวัดป่าเจริญราช-ประวัติหลวงพ่อ

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 7

โครงการวิปัสสนากรรมฐาน (17-24 ก.ย. 57) ณ. ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๒

โครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 8 (9-16 ธ.ค.57)

ธรรมบรรยายธรรมะสัญจรอินเดีย