เสียงธรรมบรรยายโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ

วีดีโอย้อนหลังธรรมบรรยายโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ 45 วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 55

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ 47 

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ 48 

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ 49

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ 50

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ 51

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ 52

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ 53

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ 54

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 55

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 56

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 57

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 58

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 59

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 60

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 61

โครงการพ้ฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 62

โครงการพ้ฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 63

โครงการพ้ฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 64

โครงการพ้ฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 65

โครงการพัฒนาจิต เพื่อพ่อครั้งที่ 66

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 67

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 68

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ 69

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 70

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 71

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 72

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 73

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 74

 

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 75

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 76

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 77

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 78

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 79

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 80

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 81

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ 83