ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กองละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือตามกุศลศรัทธา
เพื่อปรับภูมิทัศน์และเขตวิสุงคามสีมาโรงอุโบสถ ณ วัดป่าเจริญราช
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด เวลา ๑๓.๐๐ น.

วัตถุประสงค์ในการปรับภูมิทัศน์และเขตวิสุงคามสีมาโรงอุโบสถ
๑. เพื่อจะให้เป็นขอบเขตของอุโบสถในการปฏิบัติกิจของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไป
๒. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไป
๓. เพื่อเป็นที่เผยแผ่ธรรม แสดงธรรมของพระเถรานุเถระ และครูบาอาจารย์อื่นๆ
๔. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณไว้ให้ประชาชนได้เรียนรู้

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๒.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ 
          โดยพระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทำพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนากถา เสร็จพิธี

ผู้มีจิตศัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี วัดป่าเจริญราช เลขที่ ๖๙๒-๐-๒๒๔๒๗-๕  
       ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง ๑๑

ชื่อบัญชี วัดป่าเจริญราช เลขที่ ๐๐๙-๓-๗๒๕๗๙-๔ 
       ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลอง ๑๐ ธัญบุรี

 

ขออาราธนาบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ จงย้อนตอบสนองให้สาธุชนทั้งหลาย
จงประสบกับ ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ปราศจาก
โรคาพยาธิ จงมั่งมีศรีสุขตลอดกาล ทุกท่านเทอญ

หมายเหตุ : สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้ที่ทำบุญ ๑ กอง (๑๐,๐๐๐ บาท) ได้รับวัตถุมงคลที่ระลึก

วัดป่าเจริญราช ๑๒/๑๙ หมู่ที่ ๒ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 
โทรศัพท์ ๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒ โทรสาร ๐-๒๙๙๕-๒๔๗๗ 
เว็บไซต์ www.watpacharoenrat.org | Facebook: ศิษย์วัดป่าเจริญราช