ผลของบุญเราได้พิสูจน์แล้ว คนเราที่เกิดมาไม่เหมือนกัน ก็เพราะทำบุญมาไม่เท่ากันนี่เองเป็นสาเหตุที่ บางคนรวย บางคนสวย บางคนมีปัญญาดี บางคนมีปัญญาทราม บางคนมีอายุยืน บางคนมีอายุสั้น บางคนมีโรคน้อย บางคนมีโรคมาก แต่บางคนเกิดมายากจน ขี้เหร่ ขี้โรค ปัญญาอ่อน อายุสั้น ทั้งๆที่ทุกคนไม่มีใคร ต้องการสิ่งที่ไม่ดี ทุกคนต้องการความดี พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า คนจนเพราะไม่ทำทาน คนรวยเพราะทำทาน คนสวยเพราะรักษาศีล คนขี่เหร่เพราะไม่รักษาศีล คนมีปัญญาดีเพราะชอบฟังธรรมปฎิบัติธรรม โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “ วิปัสสนาชีวิต ” หน้า ๑๐-๑๑ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ:บวชพระวัดนาเกียน อมก๋อย จ.เชียงใหม่