คำถาม เวลานั่งสมาธิขนหัวลุก และเมื่อเวลาแผ่เมตตาก็ขนหัวลุกแถบซ้าย พอจิตนิ่งเหมือนมีลมจุกที่คอ กำหนดต่อไปไม่ได้ ตอบ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดา เมื่อปฏิบัติไปลึกแล้ว จิตมันจะละเอียด หรือคนมีอดีต มันก็เป็นอย่างนั่นแหละ ถ้าพูดง่าย ๆ เหมือนลักษณะคนมีร่างทรง จะมีสัมผัสที่ ๖ แต่จะไม่เอามายุ่งเกี่ยวตรงนี้ ถ้าเราน้อมจิตจริง การแผ่เมตตาดูความนิ่งนั้น สภาวะทางกายและจิตจะสัมพันธ์กันกับสภาวะภายนอก ดังนั้นคนที่แผ่เมตตา มีสภาวะ ๒ ส่วน ระหว่างภายในและภายนอกสัมพันธ์กันได้ การแผ่เมตตาจะมีพลังอานุภาพ และส่วนที่ลมมาจุกที่คอ มันจุกลักษณะไหน ลักษณะมันแน่นติดหรือติดตลอดเวลาเราแผ่เมตตาหรือกำหนดภาวนา ถ้ามันจุกแน่นติด กำหนดจุกหนอ แน่นหนอ ๆ ที่คอ ถ้าไม่หายก็ดูพองหนอ ยุบหนอ ถ้ามันเป็นอีกหรือมันเป็นบ่อย ๆ ก็ต้องแผ่เมตตา นั่นคือวิธีการแก้ แต่ขนหัวลุกไม่เป็นไรก็ตั้งสติรู้หนอ กำหนดทันทีว่ารู้หนอ ๆ รู้ว่าขนหัวลุกอยู่ นี่คือวิธีการปฏิบัติง่าย ๆ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๑๕๖-๑๕๗ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ:กิจกรรมสวดมนต์ที่วัดป่าฯปี2562