เมื่อเราไม่รู้จักตัวเอง เราก็จะไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของตนเอง เมื่อไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของตัวเองก็จะไม่รู้ว่า อนาคตตนเองจะไปอย่างไร เมื่อไม่รู้อนาคต ความว้าวุ่น วุ่นวาย ความสับสน มันก็วนไปสู่วัฏฏะสงสาร เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาตินี้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด วนอยู่ในวัฏฏะสงสาร ตกอยู่ในวัฏฏะทุกข์ตลอด ฉะนั้น ท่านจึงว่า จงมีสติ รักษาจิตของตน อย่าให้ไปสัมผัส จะไม่เอาสิ่งที่ไม่ดี ให้เกิดขึ้นในจิต ด้วยการมีสติ สัมปชัญญะ ให้รู้เท่าทันด้วยการภาวนา ให้จิตมันมีสมาธิ ให้ตัวเรามีสติ รู้เท่าทันอาการของจิต โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๘ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=bD4FJUf_hZk (นาที ที่ ๑๗:๔๓-๑๙:๒๔) ภาพประกอบ โรงอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณ วัดป่าเจริญราช