เวลาเดินจงกรมได้ดีเต็มที่ จึงให้เดินจงกรม เป็นผลที่ดีและก็เป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับโยมทุกๆท่าน เพราะว่าการเดินตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างพลังให้ร่างกายเราแข็งแรง ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ สติดีขึ้น ผลพวงที่ตามมาจากการได้และการวิเคราะห์ลง สติมันดี รู้จักการเดิน รู้จักเดิน แล้วเราเดินตรงไหน เราจะไม่เก้อเขิน เพราะเราเดินเต็มที่ ถ้าเราไม่เคยเดินก็กระย่องกระแย่ง... โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย เรื่อง อานิสงส์ของการเดินจงกรม ในพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗ วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88