พอพองหนอ ยุบหนอ ก็ปวดหนอๆๆ คิดหนอๆๆ นิ่งหนอๆๆ หายหนอๆ เบาหนอๆๆๆ ลึกหนอลงไป ลึกหนอลงไป ลึกลงไป จิตมันจะนิ่งดิ่งๆๆๆลงไป นั้นเรากำหนดพร้อมกับการดูด้วยตาใน ไม่ได้ดูด้วยตาเนื้อ ดูตาเนื้อไม่เห็น ดูด้วยตาในลึกลงไป ในสภาวะอาการที่จิตมันเกิด มันดับ ขณะเดียวหัวใจมันเต้น ฉึบฉับ ฉึบฉับ เส้นเลือดมันปึบปับๆ ตามอาการ ตามอาการ ท้องปึบปับๆ หัวใจเต้นวึบวับ เนื้อ เส้นเอ็นมันเต้นยุบยับๆๆ มันจะวึบๆ คราวเนี้ย ถ้าเรา จิตเรานิ่งๆ มันจะวึบๆพร้อมกัน เหมือนทุกอย่างมันจะกระเด็นออกจากกายเรา จากเนื้อเรา โยคีก็กำหนดต่อ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวตาย ถ้าตายอาตมาเผาศพให้ฟรี เทศน์ให้ด้วย พาขึ้นสวรรค์เลย ไม่ตกนรก หนะ รับรองเลย ไม่ทิ้ง แต่ถ้าตายแบบอย่างอื่น ไม่เอานะ ถ้าตายอย่างกรรมฐาน อาตมาเป็นเจ้าภาพให้หมดเลย จะเอากี่วัน พี่น้องไม่ต้องยุ่ง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) ธรรมบรรยายโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php