ภาวะของขันธ์ รูปขันธ์ ใจหรือจิตที่ไปรู้ของลมหายใจเข้า ลมหายใจออก อย่างมีสติเนี้ย เรียกว่าเห็นกองรูป เห็นกองนาม แต่ว่าตัวปัญญาจะเกิดไหม ไม่รู้ แล้วแต่ละบุคคล ในภาวะที่กองรูป กองนามเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นๆ ตั้งอยู่ ดับไป อุปาทะ ฐีติ ภังคะ อยู่ทุกวินาที ฉะนั้นผู้ปฏิบัติ คือ ผู้เฝ้าคอยสังเกตดูความจริงของชีวิต มันรวมทั้งร่างกายของเราทั้งชีวิต ย่อมมีสติปัญญารู้เท่าทันว่าขันธ์ทั้งหลายมาตอนไหน และขันธ์ทั้งหลายมันดับไปตอนไหน เรานั่งพองหนอ ยุบหนอ พุทโธ พองหนอ เราดูไป ดูไปๆๆๆ ความมีสมาธิจิตแน่วแน่ มันนิ่งเฉยไป แวบหนึ่ง ความรู้สึกอื่นเปลี่ยนเข้ามา เป็นความคิดเปลี่ยนเข้ามา เป็นความคิด อาการที่เห็นการเกิดดับของรูป ของลมนั้นหายไป รูปารมณ์หายไป กองลมหายไป มีแต่แห่งความคิด (มีต่อพรุ่งนี้) โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๔ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php