คำถาม : ถ้านั่งสมาธิแล้วง่วงจะทำอย่างไร ตอบ :หากนั่งสมาธิแล้วง่วง พระพุทธเจ้าทรงแก้อาการง่วง ของพระโมคัลลานะพระองค์ตรัสว่า “พระโมคัลลานะเธอง่วงขนาด นั้นก็เอามือลูบตัว ลูบหน้า ลูบหัว ถ้าไม่ไหวก็แยงหู ถ้าไม่ไหวก็ดึงหู ถ้าไม่ไหวก็ดึงเส้นขนจมูก ถ้าไม่ไหวก็ล้างหน้า ถ้าไม่ไหวก็ไปนอน หลับเสียก่อน” อาตมามีวิธีแก้แม่ชีนั่งหลับมาหลายปี วิธีแก้ก็คือนั่ง หันหน้าเข้าหาเสา โดยที่จริงไม่ได้หลับจริงหรอก แต่เป็นอาการของ มายาของจิตมันหลอก พอกลับถึงห้องตาใสแป๋ว ฉะนั้นเราอย่าหลง มายาของจิต เขาเรียกว่ามายาสาไถของจิต ถ้าแก้ไม่ได้ก็ล้างหน้าล้างตา ถ้าไม่ไหวก็ลองนั่งหันหน้าเข้าหาเสา ถ้าไม่ไหวก็นอนสมาธิเสียก่อน คือการนอนกำหนดภาวนาพองยุบนั่นเอง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๙๘ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์วัดป่าเจริญราช