สติ คือ พลังความดี กายของเราเปรียบเหมือนโคถึก หากเรามีสติ ก็สามารถเอาพลังนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางที่เป็นความดี มีประโยชน์ต่อสังคม ต่อโลกได้ แต่ถ้ากิเลสมารเข้าครอบงำแล้ว เราหยุดหมดทุกอย่าง มองไม่เห็นความดี มองเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นความชั่วเป็นความดี ในที่สุดจะเกิดความทุกข์เร่าร้อนตลอดชีวิต โอวาทธรรม จาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลด รับฟังธรรมบรรยาย ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ และ/หรือ ในโอกาสต่างๆ ที่หลวงพ่อและพระวิปัสสนาจารย์ได้เมตตาแสดงไว้ ในรูปแบบของไฟล์เสียง ได้ที่เว็บไซด์วัดป่าฯ ตามลิงค์ครับ...สาธุ http://www.watpacharoenrat.org/mp3.php