จิตที่สงบเยือกเย็น เมื่ออารมณ์สงบเช่นนี้เกิดบ่อยๆ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม จากอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์ร้าย ก็จะกลายเป็นอารมณ์สงบ เยือกเย็น มีมารยาท มีความเกรงอกเกรงใจผู้อื่น มีสติมากขึ้น เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ทำให้เกิดความสงบเย็นเป็นสุข โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท)