ภิกษุทั้งหลาย เธอยังชอบวัฎฎะสงสาร เวลาเธอทำบุญรักษาศีล อธิฐานขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นเทวดานางฟ้าก็ยังไม่เข้าถึงธรรม มันก็แค่เกิดเป็นเทวดานางฟ้า คนสวย คนรวยนั่นเอง มันยังไม่หลุดพ้น เธอต้องการแบบไหน พอท่อนไม้ลอยไป มีมนุษย์เอาบ้าง เทวดามาเอาบ้าง คำว่ามนุษย์มาเอาหมายความว่าเราไปติดอยู่กับเพื่อนฝูงเหมือนกับท่อนไม้ที่ลอยไปกลางแม่น้ำไปติดเกาะ ติดความดี โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๑๕๘ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17