“ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกข์ ให้กำหนดรู้ รู้อะไร รู้ตัวทุกข์ ทุกข์มันอยู่ที่ไหน มันอยู่ที่ขา หรืออยู่ที่ใจ หรืออยู่ที่ความคิด โยคีบางท่านพอกำลังจะนั่งนึกแล้วโอยมันจะปวดอีกแล้ว นั่นมันทุกข์ เพราะวิญญาณความคิด ความนึก วิตกกังวลก่อน พอมานั่ง มันก็เตลิดเปิดเปิงเลย ระเบิดเลย แต่ถ้าเราปล่อยจิตไม่สนใจความทุกข์ เอาอารมณ์ปัจจุบัน ปุ๊บ กำหนดนั่งต่อได้ “ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “หัวใจของกรรมฐาน” หน้า ๑๐๗ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17