เราเกิดมาในโลกมนุษย์ เกิดมาหนึ่งเพื่อใช้กรรม อีกคนหนึ่งเกิดมาเพื่อทำตามกรรม คนหนึ่งเกิดมาเพื่อสร้างกำไรให้ชีวิตชดใช้กรรมทำกำไรให้ชีวิต ชดใช้กรรมทำกำไรให้ชีวิตทำยังไง เดินจงกรมนั่งสมาธิ รู้ชีวิต รู้การจะเกิดจะตาย อันนี้อาตมาเรียกว่าคนมีเส้น ตายไปปุ๊บจิตดับ ยิ่งจิตดับขณะที่พองหนอยุบหนอ เห็นจิตดับนี่ไม่ต้องห่วง ลงไปสู่นายนิรยบาลเห็นไปสว่างจ้า จิตมันสว่างโล่ง เดินผ่านประตูสี่สิบเก้าประตูของนายนิรยบาลก็จะถามว่า คุณอยู่มนุษยโลกคุณทำอะไรมาบ้าง ไม่ได้ทำอะไรเลย ซวยละคราวนี้ บางทีคนที่พูดโกหกตอแหลเก่งเขาก็จะพูดๆๆ เสร็จปั๊บ เขาก็จะเอาคำพูดมา กองไว้ชุดหนึ่งเอาหัวใจมาวางไว้ชุดหนึ่งมาชั่งขึ้นตาชั่งมันเอียงไปด้านไหน ถ้าเอียงไปด้านปากนี้โกหกเก่งไม้ตะขอยาวๆเหล็กแหลมขวักปากดึงไปเลย ถ้าคนที่พูดไม่เก่งพูดดีปฏิบัติชอบมันก็จะเอียงมาทางด้านหัวใจ แว๊บมาเออคนนี้ตั้งใจถือศีลเจริญภาวนาดีไปสู่สุขคติ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “หัวใจของกรรมฐาน” หน้า ๑๐๐ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17