การเจริญเมตตาทำให้จิตเป็นอิสระ เราต้องฝึกจิตให้บริสุทธิ์ คิดดี ทำดี อยู่เสมอ แล้วส่งแผ่พลังคุณความดีแห่งความเมตตาให้แผ่ไปทุกทิศทุกทาง ยิ่งแผ่เมตตาออกไปมากเท่าไร ความโกรธ ความเกลียด ความยึดมั่นถือมั่น ความเห็นแก่ตัวก็จะลดน้อยลง ฉะนั้นขอให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านหมั้นฝึกเจริญภาวนาเจริญเมตตา อยู่้เป็นประจำเราจะเกิดความสุข จิตของเราก็จะเป็นอิสระสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ การฝึกจิตเช่นนี้ เป็นการพัฒนาทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ อิสระแห่งจิต เล่ม ๒ หน้า ๑๗๕ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/Krasaejai/itsara2.pdf