นางวิสาขาตำหนิพ่อสามี ย้อนกลับมาเรื่องเทวปุตตมารของนางวิสาขา เมื่อได้แต่งงานไปสู่ตระกูลของสามีแล้วบิดาของสามีชื่อว่า มิคารเศรษฐี ซึ่งไม่ชอบทำบุญกับพระสงฆ์สมณะนับถือนักบวชอเจลกชีเปลือย วันหนึ่งขณะที่พ่อสามีนั่งทานข้าวมธุปายาส นางนั่งปฏิบัติอยู่ข้างๆ พระภิกษุเดินมาบิณฑบาตหน้าบ้านคนใช้ของนางวิสาขามาบอกว่า “พระแม่เจ้า พระมาแล้ว พระมาโปรด”นางวิสาขา แสร้งทำเฉย คนใช้ก็บอกอีกว่า “พระแม่เจ้า พระมาโปรดแล้ว” นางวิสาขาจึงบอกให้พ่อสามีใส่บาตร พ่อสามีแสร้งทำเป็นไม่ได้ยิน ในที่สุดนางวิสาขาตอบคนใช้ว่า “นิมนต์พระคุณเจ้าไปข้างหน้าก่อนเถอะ บิดาของฉันกำลังบริโภคของเก่า” เราเข้าใจหรือเปล่าว่ากินของเก่าหมายถึงอะไร กินของบูดเน่าหรือไม่ พ่อสามีของนางก็คงเข้าใจเช่นนั้น พ่อสามีของนางโกรธนางเป็นยิ่งนัก แต่พ่อของนางวิสาขา คือ นายธนญชัย รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรกับลูก จึงให้มีพราหมณ์ทั้ง ๘ คนมาอยู่กับนางด้วย นางวิสาขาจึงให้พราหมณ์เป็นทนายมาชักสืบสาวราวเรื่องกันว่านางวิสาขามีเหตุผลอย่างไรถึงพูดอย่างนั้น นางวิสาขาจึงตอบว่าที่กล่าวว่าพ่อสามีของฉันบริโภคของเก่านั้น หมายความว่ากินบุญเก่า เมื่อมิคารเศรษฐีได้ฟังคำชี้แจงของนางแล้ว จึงอนุญาตให้นางทำบุญสุนทานได้ตามปรารถนาต่อไป โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๒ หน้า ๖๗-๖๘ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17