Facebook/ศิษย์วัดป่าเจริญราช

วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
สำนักงานวัดป่าเจริญราช โทร.๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒

ถ่ายทอดสด

โครงการถ่ายทอดสดธรรมเทศนาและกิจกรรมต่างๆในกรณีที่สัญญาณภาพกระตุกหรือเป็นอื่นๆ ให้ลองกด F5 เพื่อ Refresh หน้าเว็บใหม่อีกครั้ง